Velkommen til KIB-Kurs! NB: NY DATO OG TID

KURS I BELASTNINGSMESTRING, FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKISK HELSE
NB: Endret dag og tidspunkt til 27. Oktober kl.14-16!

Tid: Onsdag 27. Oktober Kl. 14:00 – 16:00
Sted: PIVETE Senteret, Storgata 101, 3dje, 3921, Porsgrunn
Kursavgift: Gratis for LPP Medlemmer. 500kr for ikke medlemmer
Påmelding: Send mail til Vestfoldtelemark@LPP.no eller ring 94010094

Photo by Pixabay on Pexels.com

Hva som oppleves som belastning er for den enkelte er helt individuelt. Belastninger over tid eller belastninger som er så omfattende at en ikke lenger klarer å mestre dem på en tilstrekkelig måte, kan føre til ulike stressreaksjoner som,

  • Emosjonelle: fravær av humor og glede, engstelse/uro, irritabilitet og nedstemthet
  • Fysiske: uro, mindre energi, mer slitenhet, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller mageproblemer
  • Kognitive: bekymringstanker, glemmer, vansker med å konsentrere seg, tanker om egne mangler/egen utilstrekkelighet, håpløshet og pessimisme

Målet med dette kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring under belastning.

PRAKTISK INFORMASJON

Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Kurset går over 10 ganger, hver samling på ca. 2 timer per. uke. Det er vanligvis 8-14 deltakere på hvert kurs. Kursboka, Kurs i mestring av Belastning, er obligatorisk, og blir brukt aktivt gjennom hele kurset.

OM KURSET

Kurset er basert på kognitiv adferdsteori og forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen. Målet er at kursdeltakerne skal kartlegge egne belastninger og egen mestrings- og tankestil, for å videreutvikle egne mestringsferdigheter.

  • Et viktig element på kurset er å lære, kjenne igjen og endre tanker som vedlikeholder og forsterker belastninger og bli bevisst på egne mestringsstrategier.
  • Et annet element er å øke aktiviteter, hendelser eller opplevelser som gir eller har gitt glede.
  • Det tredje elementet er utfordringer knyttet til å forholde seg til andre mennesker, og fokus er på hvordan man kan bedre evnen til å sette grenser for seg selv og andre.

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer på kurset. Kursdeltakerne arbeider med problemene hjemme ved hjelp av metoder og teknikker som de lærer på kurset. Hjemmearbeid er en viktig del av kurset.                  

PÅMELDING OG MER INFORMASJON

For påmelding og/eller mer informasjon om kurset:
Mail til vestfoldtelemark@LPP.no
Telefon: 94010094

Åpning av Pårørendesenteret

Velkommen til Åpning 26 august😊  

Vi i LPP, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Vestfold og Telemark vil ønske velkommen til storåpning av ett helt nytt Pårørendesenter med lokasjon i Storgata 101, 3dje etasje med inngang fra Tordenskjoldsgate, Porsgrunn.

LPP Vestfold og Telemark har vært så heldige å fått bevilgninger fra Helsedirektoratet for å etablere ett senter for pårørende i fylket vårt, og selv om lokasjonen er i Porsgrunn vil vi være både i Vestfold og i Midt-Telemark for å tilby våre tjenester.

Alt for mange pårørende innen psykisk helse opplever selv å få helseutfordringer etter å stå i store belastninger gjennom år. Derfor er det så viktig å ha ett senter å gå til som kan tilby samtaler, selvhjelpsgrupper, kurs/opplæring og samtidig møte likepersoner som forstår utfordringene en står i til daglig.

Vi jobber også mot kommuner og helseforetak i fylket for å ytre pårørendes rettigheter og tilby ansatte veiledning i det å møte pårørende.

Vi håper dere vil komme å se hvem og hva vi er denne dagen!

Så sett av torsdag 26 august. Vi vil holde åpent hus fra kl 12.00 til kl 18.00 så alle som vil kan få mulighet til å se og høre mere om oss 😊

Program for dagen kommer 😊

Hjertelig velkommen!