Oppstart samtalegrupper for pårørende

Oppstart samtalegrupper for pårørende innen psykisk helse

Sted: PIVETE Senteret, Storgata 101, 3dje, 3921, Porsgrunn
Kursavgift: Gratis
Påmelding: Klikk her for påmelding
Kontaktinformasjon:
Mail: post@pivete.no
Tlf: 94010094

Er du nysgjerrig og interessert i å delta i en samtalegruppe med andre pårørende?

Vi ønsker å starte opp en samtalegruppe for deg som pårørende innen psykisk helse. Samtalegrupper hos PIVETE Senteret er en form for brukerstyrte selvhjelpsgrupper. Det vil bli holdt grupper både på dagtid og kveldstid. Det er åpent for samtalegrupper både i Porsgrunn og Tønsberg. Vi har selv gode erfaringer med samtalegrupper og ønsker å skape en møteplass hvor du kan jobbe sammen med likesinnede for å skape en bedre hverdag for deg selv, i de utfordringene som kommer med en pårørenderolle.

Hva er en samtalegruppe?
En samtalegruppe er en liten gruppe mennesker som møtes regelmessig for å håndtere utfordringer gjennom gjensidig hjelp og støtte. Mange synes det er godt å få snakke med noen utenom familie og venner. 
I gruppen kan deltakerne snakke med hverandre om tanker og følelser de har. Du lærer av egne og andres erfaringer ved å sette ord på det de opplever, og ved å lytte til hverandre. Gjennom samtalene vil du bli bedre kjent med deg selv, og hvor “skoen” trykker. Sakte, men sikkert finner du ut hva du må gjøre for å komme videre med dine problemer.

PÅMELDING OG MER INFORMASJON

Ved interesse eller spørsmål, fyll ut skjemaet under og du vil bli kontaktet av en ansatt. Vi ønsker å hjelpe deg til å finne en samtalegruppe som kan passe deg og dine behov.

Kontakt informasjon
Mail til post@pivete.no
Telefon: 94010094

Ny oppstart KIB-Kurs: Kurs i belastningsmestring

KURS I BELASTNINGSMESTRING, FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKISK HELSE

Tid: Tirsdag 20.september 2022 Kl. 13:00 – 15:00
Sted: PIVETE Senteret, Storgata 101, 3dje, 3921, Porsgrunn
Kursavgift: Gratis for LPP Medlemmer. 500kr for ikke medlemmer
Påmelding: Klikk her for påmelding
Kontaktinformasjon: Mail: post@pivete.no Tlf: 94010094

Hva som oppleves som belastning er for den enkelte er helt individuelt. Belastninger over tid eller belastninger som er så omfattende at en ikke lenger klarer å mestre dem på en tilstrekkelig måte, kan føre til ulike stressreaksjoner som,

  • Emosjonelle: fravær av humor og glede, engstelse/uro, irritabilitet og nedstemthet
  • Fysiske: uro, mindre energi, mer slitenhet, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller mageproblemer
  • Kognitive: bekymringstanker, glemmer, vansker med å konsentrere seg, tanker om egne mangler/egen utilstrekkelighet, håpløshet og pessimisme

Målet med dette kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring under belastning.

PRAKTISK INFORMASJON

Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Kurset går over 10 ganger, hver samling på ca. 2 timer per. uke. Det er vanligvis 8-14 deltakere på hvert kurs. Kursboka, Kurs i mestring av Belastning, er obligatorisk, og blir brukt aktivt gjennom hele kurset.

OM KURSET

Kurset er basert på kognitiv adferdsteori og forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen. Målet er at kursdeltakerne skal kartlegge egne belastninger og egen mestrings- og tankestil, for å videreutvikle egne mestringsferdigheter.

  • Et viktig element på kurset er å lære, kjenne igjen og endre tanker som vedlikeholder og forsterker belastninger og bli bevisst på egne mestringsstrategier.
  • Et annet element er å øke aktiviteter, hendelser eller opplevelser som gir eller har gitt glede.
  • Det tredje elementet er utfordringer knyttet til å forholde seg til andre mennesker, og fokus er på hvordan man kan bedre evnen til å sette grenser for seg selv og andre.

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer på kurset. Kursdeltakerne arbeider med problemene hjemme ved hjelp av metoder og teknikker som de lærer på kurset. Hjemmearbeid er en viktig del av kurset.                  

PS: Dette kurset telles som behandling og kvalifiseres for sykemelding hos din fastlege.

PÅMELDING OG MER INFORMASJON

For påmelding og/eller mer informasjon om kurset:
Klikk her for påmelding eller
Mail til post@pivete.no
Telefon: 94010094

Året 2021 hos PIVETE Senteret

Dette har vært litt av ett år for oss i LPP Vestfold og Telemark. Mens Coronarestriksjoner herjet landet, satt vi i vår lune stue og skrev søknader for å realisere drømmen vår om å starte opp vårt eget pårørendesenter. Heldigvis så trodde dere samarbeidspartnere, andre organisasjoner og Helsedirektoratet på ideen vår, og i august kunne vi åpne dørene.

Siden da har vi hatt en overveldende respons fra pårørende, kommuner og helseforetak, men fortsatt ønsker vi flere på banen i 2022. Sentrale Telemark har vært dominerende, Vestfold står for tur.

Vi har hatt fine temakvelder denne høsten med ulike forelesere. Her er målet lave skuldre, pårørendeperspektiv og lav terskel for deltakere å komme å spørre om det de lurer på. Temaer vi har hatt har blant annet vært om spiseforstyrrelse, Barn som pårørende, ulike behandlingsmetoder, selvmordsforebygging og pasientrettigheter.

Nå på tampen av året ble vi oppmerksomme på at rundt 220 nærpersoner til psykisk syke har søkt kontakt med oss på den ene eller andre måten. Med hele 1,9% stillinger er vi stolte over hva vi har fått til. Det har vært mye, men utrolig morsomt, givende og spennende å få lov til å drive med det vi brenner for.

Vi skal innrømme vi flere ganger har spurt oss: «hvor skulle disse menneskene gått for å få hjelp om ikke vi var her?» Vi får pårørende i krise sendt til oss fra sykehus og kommuner. Mange finner annonsene våre på Facebook, andre mottar råd fra andre som vet om oss. Uansett er vi takknemlig for at så mange setter pris på den jobben vi gjør og henviser de som trenger det til senteret.

2022 nærmer seg, og vi har så vidt startet prosessen vi ser for oss. Vi har ett langstrakt fylke og det er så mange der ute vi gjerne skulle truffet og delt av vår likepersonserfaring. Vi ser jo at behovet for ett senter er stort så vi gir oss ikke. Starten av 2022 blir det igjen å skrive søknader for å få utvidet tilbud til pårørende der pårørende er. Når hverdagen er tøff er det ikke lang reisevei som kan prioriteres. Derfor er det viktig for oss å ha ett pårørendesenter som er fleksibelt og nært.

Uansett starter vi opp tilbud i Tønsberg annenhver mandag fra januar. Dette har vært etterspurt av mange så vi gleder oss til å få dette inn i vår rutine. Midt-Telemark har vi også på planen. Vi gleder oss til store og små begivenheter, vi gleder oss til samarbeid på tvers og med dere som også jobber og som brenner for psykisk helse, og pårørende især.

Med det ønsker vi dere alle en riktig god jul og et godt nytt fra oss på PIVETE Senteret

PIVETE Pårørendesenter i TØNSBERG

LPP PIVETE Pårørendesenteret Vestfold og Telemark kommer til Tønsberg!

Tid: Mandag 29. November Kl. 14:00 – 20:00
Sted: Blindeforbundets lokale, Baglergaten 3, 3111 Tønsberg
For hvem?: Pårørende innen psykisk helse
Kontaktinformasjon: Mail Vestfoldtelemark@LPP.no og Telefon 94010094

Endelig kan vi annonsere at PIVETE Senteret kommer til Tønsberg!
29.November vil vi være på plass i lokalene til Blindeforbundet, Baglergaten 3. På nyåret kommer vi til å være tilstedte annenhver mandager med oppstart 10. januar. Her vil vi tilby blant annet likepersonssamtaler, åpnetreff og kurs/foredrag.

Mandag 29.novmeber holder vi orientering og informasjonsmøte i de nye lokalene.

  • kl. 14-18 har vi satt av tid for samtaler, ring gjerne for å avtale tid eller kom innom for en prat.
  • Kl.18 holder vi presentasjon om oss i LPP, PIVETE senteret og hva vi kan tilby deg som står i en pårørendesituasjon.

Kom innom og lær mer om hva vi kan tilby deg!
Hjertelig velkommen til PIVETE Pårørendesentret i Tønsberg!

MER INFORMASJON
Facebook & Instagram @Pivete.Senteret
Mail til vestfoldtelemark@LPP.no
Telefon: 94010094

TEMAKVELD: Selvhjelpsgrupper

TEMAKVELD på PIVETE Senteret, i samarbeid med LINK Vestfold og Telemark, A-Larm, SPISFO og Selvhjelp Norge

Tid: Mandag 08.11 Kl.18-20
Sted: PIVETE Senteret, Storgata 101, 3dje, 3921, Porsgrunn
Kursavgift: Gratis deltakelse
Påmelding: Link til påmelding

Vi inviterer til temakveld om selvhjelpsgrupper!

Er du nysgjerrig og interessert i å delta i en selvhjelpsgruppe? Da er dette kvelden for deg! Vi får besøk av Selvhjelp Norge, LINK, A-Larm og SPISFO, som vil snakke om selvhjelpsgrupper. Pårørende kommer for å dele sine tidligere erfaringer som deltakere i en gruppe. Det blir åpent for å stille spørsmål.

Vi ønsker med denne temakvelden å starte opp en selvhjelpsgruppe for deg som pårørende innen psykisk helse. Vi har selv erfaring med selvhjelpsgrupper og ønsker å skape en møteplass hvor du kan jobbe sammen med likesinnede for å skape en bedre hverdag for deg selv, i de utfordringene som kommer med en pårørenderolle.

HVA ER EN SELVHJELPSGRUPPE?

En selvhjelpsgruppe er en liten gruppe mennesker som møtes regelmessig for å håndtere sine utfordringer gjennom gjensidig hjelp og støtte. Mange synes det er godt å få snakke med noen utenom familie og venner. 
I gruppen kan deltakerne snakke med hverandre om tanker og følelser de har. De lærer av egne og andres erfaringer ved å sette ord på det de opplever, og ved å lytte til hverandre. Gjennom samtalene blir deltakerne gjerne litt bedre kjent med seg selv, og hvor “skoen” trykker. Sakte, men sikkert finner de ut hva de må gjøre for å komme videre med sine problemer.

PÅMELDING OG MER INFORMASJON

Påmeldingslink
Har du spørsmål: Mail til vestfoldtelemark@LPP.no eller ring 94010094

Åpning av Pårørendesenteret

Velkommen til Åpning 26 august😊  

Vi i LPP, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Vestfold og Telemark vil ønske velkommen til storåpning av ett helt nytt Pårørendesenter med lokasjon i Storgata 101, 3dje etasje med inngang fra Tordenskjoldsgate, Porsgrunn.

LPP Vestfold og Telemark har vært så heldige å fått bevilgninger fra Helsedirektoratet for å etablere ett senter for pårørende i fylket vårt, og selv om lokasjonen er i Porsgrunn vil vi være både i Vestfold og i Midt-Telemark for å tilby våre tjenester.

Alt for mange pårørende innen psykisk helse opplever selv å få helseutfordringer etter å stå i store belastninger gjennom år. Derfor er det så viktig å ha ett senter å gå til som kan tilby samtaler, selvhjelpsgrupper, kurs/opplæring og samtidig møte likepersoner som forstår utfordringene en står i til daglig.

Vi jobber også mot kommuner og helseforetak i fylket for å ytre pårørendes rettigheter og tilby ansatte veiledning i det å møte pårørende.

Vi håper dere vil komme å se hvem og hva vi er denne dagen!

Så sett av torsdag 26 august. Vi vil holde åpent hus fra kl 12.00 til kl 18.00 så alle som vil kan få mulighet til å se og høre mere om oss 😊

Program for dagen kommer 😊

Hjertelig velkommen!