Tønsberg: TEMAKVELD Pårørendes rettigheter

blindeforbundets lokalet Tønsberg Baglergaten 3, Tønsberg, Vestfold, Norway

Temakveld om Pårørendes rettigheter. Hvilke rettigheter gjeller i en pårørende rolle. Hva er taushetsplikten og informasjonsplikten. Hva har du rett på og ikke?