TEMKVELD: Pårørende innen psykisk helse og rus

PIVETE Senteret storgata 101, tredje etasje, porsgrunn

Temakveld for pårørende innen psykisk helse og rus i samarbeid med STHF, LMS og PIVETE Senteret. Lær om pårørenderollen, mestring og tilbud.