KIB – Kurs i belastningsmestring

Delta på KIB – kurs i belastningsmestring som er skreddersydd for pårørende innen psykisk helse og rus hos PIVETE Senteret i Porsgrunn.

Neste oppstart 6. september kl.13. Påmelding via skjemaet under

KIB – Kurs

Hva som oppleves som belastning er for den enkelte individuelt. Belastninger over tid eller belastninger som er så omfattende at en ikke lenger klarer å mestre dem på en tilstrekkelig måte, kan føre til ulike stressreaksjoner som,

  • Emosjonelle: fravær av humor og glede, engstelse/uro, irritabilitet og nedstemthet
  • Fysiske: uro, mindre energi, mer slitenhet, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller mageproblemer
  • Kognitive: bekymringstanker, glemmer, vansker med å konsentrere seg, tanker om egne mangler/egen utilstrekkelighet, håpløshet og pessimisme

Derfor er målet med dette kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring under belastning.

kib - kurs i belastningsmestring for pårørende innen psykisk helse og rus hos PIVETE Senteret i Porsgrunn
Om kurset. kib - kurs i belastningsmestring for pårørende innen psykisk helse og rus hos PIVETE Senteret i Porsgrunn

Om kurset

Kib Kurset er basert på kognitiv adferdsteori og forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen. Målet er at kursdeltakerne skal kartlegge egne belastninger og egen mestrings- og tankestil, for å videreutvikle egne mestringsferdigheter.

  • Et viktig element på kurset er å lære, kjenne igjen og endre tanker som vedlikeholder og forsterker belastninger og bli bevisst på egne mestringsstrategier.
  • Et annet element er å øke aktiviteter, hendelser eller opplevelser som gir eller har gitt glede.
  • Det tredje elementet er utfordringer knyttet til å forholde seg til andre mennesker, og fokus er på hvordan man kan bedre evnen til å sette grenser for seg selv og andre.

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer på kurset. Kursdeltakerne arbeider med problemene hjemme ved hjelp av metoder og teknikker som de lærer på kurset. Hjemmearbeid er en viktig del av kurset.     

Praktisk informasjon

Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Kurset går over 10 ganger, hver samling på ca. 2 timer per. uke. Det er vanligvis 8-14 deltakere på hvert kurs. Kursboka, Kurs i mestring av Belastning, er obligatorisk, og blir brukt aktivt gjennom hele kurset. Kurset regnes som behandling og kan kvalifiseres for sykemelding under kurstimene.

Bilde av usslespilbrikker. kib - kurs i belastningsmestring for pårørende innen psykisk helse og rus hos PIVETE Senteret i Porsgrunn

Delta på KIB – kurs eller spørsmål?

Fyll ut skjemaet eller kontakt oss via

Telefon: 94010094
Mail: post@pivete.no

(required)

Mer fra PIVETE Senteret

samtale med våre likepersoner
møteplasser for pårørende
Knapp for å leve mer om hva er pivete senteret?
lær om psykisk helse

Kommende treff og arrangementer