Møteplasser for pårørende

Delta på møteplasser for pårørende innen psykisk helse og ROP lidelser hos PIVETE Senteret i Porsgrunn, Tønsberg og i Bø.

Pårørendetreff

PIVETE Senteret arrangerer åpne samtaletreff for pårørende rundt om i Vestfold og Telemark fylke. Disse treffene er en trygg arena hvor du som pårørende kan dele egne erfaringer med andre i en lignede situasjon. Under treffene deles opplevelser, følelser, støtte og tips. Å møte og dele med noen utenom familie og venner kan være godt. Spesielt med andre som vet hvordan det er å se den du er glad i slite med psykisk uhelse. Treffene ledes av senterets likepersoner.

Hvor og når holdes pårørendetreff?

Bilde av mennesker i silhuett foran for å illustrerer samholdet som kommer når en deltar i samtalegruppe.

Samtalegrupper

En samtalegruppe er en liten gruppe mennesker som møtes regelmessig for å håndtere utfordringer gjennom gjensidig hjelp og støtte. Mange synes det er godt å få snakke med noen utenom familie og venner. 
I gruppen kan deltakerne snakke med hverandre om tanker og følelser de har. Du lærer av egne og andres erfaringer ved å sette ord på det de opplever, og ved å lytte til hverandre. Gjennom samtalene vil du bli bedre kjent med deg selv, og hvor “skoen” trykker. Sakte, men sikkert finner du ut hva du må gjøre for å komme videre med dine problemer.

Det er mulig å bli med i en gruppe både i Porsgrunn og Tønsberg. Gruppene holdes både på dagtid og kveldstid. Fyll ut skjemaet under for interesse eller ved spørsmål.

samtalegruppe for søsken som er pårørende.

Søskengruppe

Vi har startet en selvhjelpsgruppe for deg som søsken som pårørende.
Å være pårørende til søsken kan komme med vansker som er særegen for denne gruppen. Å være pårørende til søsken kan både være fint, men også krevende. Søsken tar ofte på seg store oppgaver i familien eller skygger banen for å unngå konflikter, eller for at de ikke skal komme i “veien” for at den som er syk. Derfor setter vi søsken i fokus under denne samtalegruppen. Del opplevelser og støtte sammen med andre for å skape en bedre hverdag for deg selv når du er pårørende og søsken.

Interessert i møteplasser for pårørende?

Mer fra PIVETE Senteret

samtale med våre likepersoner
Kib kurs i belastingsmestring
Knapp for å leve mer om hva er pivete senteret?
lær om psykisk helse

Kommende treff og arrangementer