Møteplasser for pårørende

Pårørendetreff

PIVETE Senteret arrangerer åpne samtaletreff for pårørende rundt om i Vestfold og Telemark fylke. Disse treffene er en trygg arena hvor du som pårørende kan dele egne erfaringer med andre i en lignede situasjon. Under treffene deles opplevelser, følelser, støtte og tips. Å møte og dele med noen utenom familie og venner kan være godt. Spesielt med andre som vet hvordan det er å se den du er glad i slite med psykisk uhelse. Treffene ledes av senterets likepersoner.

Hvor og når holdes pårørendetreff?

Gruppe av mennesker som sitter samlet. Skal vise hvordan en pårørendegruppe kan se ut.
silhouette photography of group of people jumping during golden time

Samtalegrupper

Ny oppstart: Mai 2023, Samtalegruppe for søsken som pårørende

En samtalegruppe er en liten gruppe mennesker som møtes regelmessig for å håndtere utfordringer gjennom gjensidig hjelp og støtte. Mange synes det er godt å få snakke med noen utenom familie og venner. 
I gruppen kan deltakerne snakke med hverandre om tanker og følelser de har. Du lærer av egne og andres erfaringer ved å sette ord på det de opplever, og ved å lytte til hverandre. Gjennom samtalene vil du bli bedre kjent med deg selv, og hvor “skoen” trykker. Sakte, men sikkert finner du ut hva du må gjøre for å komme videre med dine problemer.

Det er mulig å bli med i en gruppe både i Porsgrunn og Tønsberg. Gruppene holdes både på dagtid og kveldstid. Fyll ut skjemaet under for interesse eller ved spørsmål.

Interessert i møteplasser for pårørende?

Fyll ut skjemaet eller kontakt oss via

Telefon: 94010094
Mail: post@pivete.no

Mer fra PIVETE Senteret

Kommende treff og arrangementer