LPP Vestfold og Telemark

Styret 2022

Bilde av Styret i lpp vestfold og telemark hos pivete senteret pårørendesenteret for pårørende innen psykisk helse og rus
Fra høyere: Siv Hellstad ansatt representant, Hanne Kristin Tuvnes Dageli leder, Anita Aniksdal Styreleder, Marit Sibille Skundberg
Styremedlem, Hannah Olsson Styremedlem og Emilie Schäffer
Styremedlem.

Kontakt Informasjon LPP Vestfold og Telemark

Mail lokallag
vestfoldtelemark@lpp.no

Hanne Kristin Tuvnes (Daglig leder)
Tlf.: 94176030
E-post: hanne@pivete.no

Anita Aniksdal (Styreleder)
Tlf.: 93830380
E-post: ani-ani@online.no

LPP Vestfold og Telemark står som eiere av PIVETE Senteret. Senteret vil derfor være organisert som en organisasjon med LPP Vestfold og Telemark som sitt styre.

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse er til for deg som er pårørende til en som er psykisk syk. Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt. Derfor arbeider vi for å vise at pårørende er en ressurs og en del av løsningen for den som er syk, og at deres erfaringer skal bli tatt på alvor av helsevesenet og kommunene. LPP er en pådriver for å styrke tilbudet innen psykisk helsevern ved en bedret kommunikasjon mellom brukere, pårørende, behandlere og myndigheter.

Organisasjons nummer: 994115529

Lokallags styret

Styre leder Anita Aniksdal I LPP Vestfold og Telemark
Styre leder
Anita Aniksdal

Kontakt
ani-ani@online.no
vestfoldtelemark@lpp.no

Styremedlem Emilie Schäffer i LPP Vestfold og Telemark
Styremedlem
Emilie Schäffer

Kontakt
vestfoldtelemark@lpp.no

Styremedlem Marit Sibille Skundberg i LPP Vestfold og Telemark
Styremedlem
Marit Sibille Skundberg

Kontakt
vestfoldtelemark@lpp.no

Styremedlem Hannah Olsson i LPP Vestfold og Telemark
Styremedlem
Hannah Olsson

Kontakt
vestfoldtelemark@lpp.no

Vara
Richard Madsen
Vara
Richard Madsen

Kontakt
vestfoldtelemark@lpp.no

Vara
Geir Fallingen
Vara
Geir Fallingen

Kontakt
vestfoldtelemark@lpp.no

Mer fra PIVETE Senteret

samtale med våre likepersoner
møteplasser for pårørende
Knapp for å leve mer om hva er pivete senteret?
lær om psykisk helse

Kommende treff og arrangementer