LPP Vestfold og Telemark

LPP Vestfold og Telemark, Styret 2022

Fra høyere: Siv Hellstad ansatt representant, Hanne Kristin Tuvnes Dageli leder, Anita Aniksdal Styreleder, Marit Sibille Skundberg
Styremedlem, Hannah Olsson Styremedlem og Emilie Schäffer
Styremedlem.

LPP Vestfold og Telemark står som eiere og senteret vil derfor være organisert som en organisasjon med LPP Vestfold og Telemark som sitt styre.

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse er til for deg som er pårørende til en som er psykisk syk.

Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt. Derfor arbeider vi for å vise at pårørende er en ressurs og en del av løsningen for den som er syk, og at deres erfaringer skal bli tatt på alvor av helsevesenet og kommunene.

LPP er en pådriver for å styrke tilbudet innen psykisk helsevern ved en bedret kommunikasjon mellom brukere, pårørende, behandlere og myndigheter.

Organisasjons nummer: 994115529

Styret i LPP Vestfold og Telemark

Daglig Leder: Hanne Tuvnes
Leder: Anita Aniksdal
Styremedlem: Emilie Schäffer
Styremedlem: Marit Sibille Skundberg
Styremedlem: Hannah Olsson

Vara: Richard Madsen
Vara: Geir Fallingen

Kontakt Informasjon

Mail LPP Vestfold og Telemark
vestfoldtelemark@lpp.no

Hanne Kristin Tuvnes (Daglig leder)
Tlf.: 94176030
E-post: hanne@pivete.no

Anita Aniksdal (Styreleder)
Tlf.: 93830380
E-post: ani-ani@online.no

%d bloggers like this: