LPP Vestfold og Telemark

Styret 2022

Fra høyere: Siv Hellstad ansatt representant, Hanne Kristin Tuvnes Dageli leder, Anita Aniksdal Styreleder, Marit Sibille Skundberg
Styremedlem, Hannah Olsson Styremedlem og Emilie Schäffer
Styremedlem.

Kontakt Informasjon

Mail LPP Vestfold og Telemark
vestfoldtelemark@lpp.no

Hanne Kristin Tuvnes (Daglig leder)
Tlf.: 94176030
E-post: hanne@pivete.no

Anita Aniksdal (Styreleder)
Tlf.: 93830380
E-post: ani-ani@online.no

LPP Vestfold og Telemark står som eiere og senteret vil derfor være organisert som en organisasjon med LPP Vestfold og Telemark som sitt styre.

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse er til for deg som er pårørende til en som er psykisk syk. Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt. Derfor arbeider vi for å vise at pårørende er en ressurs og en del av løsningen for den som er syk, og at deres erfaringer skal bli tatt på alvor av helsevesenet og kommunene. LPP er en pådriver for å styrke tilbudet innen psykisk helsevern ved en bedret kommunikasjon mellom brukere, pårørende, behandlere og myndigheter.

Organisasjons nummer: 994115529

Styret i LPP Vestfold og Telemark

Styre leder
Anita Aniksdal

Kontakt
ani-ani@online.no
vestfoldtelemark@lpp.no

Styremedlem
Emilie Schäffer

Kontakt
vestfoldtelemark@lpp.no

Styremedlem
Marit Sibille Skundberg

Kontakt
vestfoldtelemark@lpp.no

Styremedlem
Hannah Olsson

Kontakt
vestfoldtelemark@lpp.no

Vara
Richard Madsen

Kontakt
vestfoldtelemark@lpp.no

Vara
Geir Fallingen

Kontakt
vestfoldtelemark@lpp.no

%d bloggers like this: