Ressurser for pårørende

Ressurser for pårørende er en samling av linker og informasjon som kan være gode å ha med seg inn i en pårørenderolle. Det kan være til nytte å være klar over rettigheter og ressurser du som pårørende har når den syke er innom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Pårørendes rettigheter

Helsenorge.no har en fin oversikt over de ulike rettighetene du som pårørende har når den du er nærperson for, er psykisk syk. Her finner du informasjon over temaer som:

  • Pårørendes rett til veiledning og informasjon
  • Foreldres rettigheter ved helsehjelp til barn
  • Rett til å representere en pasient som ikke kan ivareta seg selv
  • Rett til avlastningstiltak for å lette omsorgsbyrden
  • Rett til involvering ved tvungen helsehjelp
  • Pårørendes rett til økonomiske ytelser

BarnsBeste

Nasjonalt kompetansenettverk for innsamling, systematisering og formidling av kunnskap om barn som har foreldre med somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.

Ressurser hos PIVETE Senteret

Vi har vår egen likepersons telefon.
Du kan også ringe eller sende mail til post@pivete.no for å avtale en samtale.

Ring 94010094 om du eller noen du kjenner trenger støtte og/eller råd som pårørende for en med psykisk sykdom.

Telefontid: Man-tor 9-16, Ons 12-18

Mer fra PIVETE Senteret

Knapp for å leve mer om hva er pivete senteret?

Kommende treff og arrangementer