Tilbud

Telefon og Person

Hos oss på PIVETE senteret så har vi vår egen likepersons telefon. Du kan også ringe eller sende mail til vestfoldtelemark@LPP.no får å avtale enesamtale.

Ring oss på 94010094 om du eller noen du kjenner trenger støtte og/eller råd som pårørende for en med psykisk sykdom.

ÅPNINGSTIDER, MAN 12-21, TIR-TOR 09:00-15:00, STENGT FRE-SØN
TELEFON TID, MAN 12:00-21:00, TIR-TOR: 09:00-16:00

Photo by Sound On on Pexels.com

Temakvelder

Kom å lær om mestring, diagnoser, pårørenderollen og mye mer!
Annenhver mandag (oddetallsuke, uke.39, 41, 43 osv.) holder vi temakvelder fra 18-20. Hver temakveld holdes det foredrag om nye temaer fra ulike foredragsholdere. Vi ønsker med dette tilbudet å gi informasjon og kunnskap rundt psykisk helse, med fokus på pårørenderollen.

Har du et tema du ønsker å vite mer om, gi oss gjerne tilbakemelding på vestfoldtelemark@lpp.no

Oversikt over kommende temakvelder finner du inne på Aktiviteter, hvor du finner aktivitetskalenderen vår.

Følg også med på Facebook og Instagram på @Pivete.Senteret, for oppdatering.

Photo by fauxels on Pexels.com

Kommende Temakvelder:

  • Uke.7: 14.02 Kl.18-20. Psykose og tvang. Med Renate Kolstad
  • Uke.9: 28.02 Kl.18-20. Bipolar lidelse. Med Bipolarforeningen

Kurs

KIB – kurs: Kurs i belastningsmestring.

Neste kurs, oppstart 27.10, Kl.14-16, Les mer

Kurset er basert på kognitiv adferdsteori og forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen. Målet er at kursdeltakerne skal kartlegge egne belastninger og egen mestrings- og tankestil, for å videreutvikle egne mestringsferdigheter.

  • Et viktig element på kurset er å lære, kjenne igjen og endre tanker som vedlikeholder og forsterker belastninger og bli bevisst på egne mestringsstrategier.
  • Et annet element er å øke aktiviteter, hendelser eller opplevelser som gir eller har gitt glede.
  • Det tredje elementet er utfordringer knyttet til å forholde seg til andre mennesker, og fokus er på hvordan man kan bedre evnen til å sette grenser for seg selv og andre.

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer på kurset. Kursdeltakerne arbeider med problemene hjemme ved hjelp av metoder og teknikker som de lærer på kurset. Hjemmearbeid er en viktig del av kurset.                           

Photo by fauxels on Pexels.com

PRAKTISK INFORMASJON

Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Kurset går over 10 ganger, hver samling på ca 2,5 timer per. uke. Det er vanligvis 8-14 deltakere på hvert kurs. Kursboka, Kurs i mestring av Belastning, er obligatorisk, og blir brukt aktivt gjennom hele kurset.

Selvhjelpsgrupper

En selvhjelpsgruppe er en liten gruppe mennesker som møtes regelmessig for å håndtere sine utfordringer gjennom gjensidig hjelp og støtte. Mange synes det er godt å få snakke med noen utenom familie og venner. 
I gruppen kan deltakerne snakke med hverandre om tanker og følelser de har. De lærer av egne og andres erfaringer ved å sette ord på det de opplever, og ved å lytte til hverandre. Gjennom samtalene blir deltakerne gjerne litt bedre kjent med seg selv, og hvor “skoen” trykker. Sakte, men sikkert finner de ut hva de må gjøre for å komme videre med sine problemer.  

Send mail til Vestfoldtelemark@LPP.no eller ring 94010094 for mer informasjon.

Photo by fauxels on Pexels.com

Praktisk informasjon

Orienterings dag om oppstart av Selvhjelpsgrupper, 13.Desember Kl.18-20.
Send mail eller ring ved interesse

Åpnet Treff

Pivete-Senteret holder ved behov ulike åpnetreff for pårørende innen for psykisk helse.

  • Senior Åpent Treff, månedlig, Kl.10:30-12:30, neste treff 16.desember og 20.januar
  • Ung pårørende
  • Åpent treff for alle

Åpnetreff er en lavterskel møteplass hvor du som pårørende kan komme i ett fellesskap med andre som sitter i samme situasjon. Det er åpent for å dele egne erfaringer og en mulighet til å hente inn tips og triks fra andre. Treffledere stiller med ulike temaer som utgangspunkt for samtalen.

Oversikt over kommende Åpnetreff finner du inne på Aktiviteter, hvor du finner vår aktivitetskalender. Det er også mulig å sende mail ved interesse.

Følg også med på Facebook og Instagram på @Pivete.Senteret, for oppdatering.

Photo by ROMAN ODINTSOV on Pexels.com

Turgrupper

Bli med ut på tur! For deg som liker frisk luft og bevegelse og samtidig trenger å lufte tankene. Kle deg etter været og ta gjerne med ett sitteunderlag. Vi tar en pause underveis, så ta med deg noe godt i sekken. Vi møtes på PIVETE Senteret kl11:45 og går eller samkjører til turstedet kl12:00. Turen tar ca.2 timer. 

Mer informasjon om turdestinasjonen deles på Facebook & Instagram hver Onsdag sammen med neste ukes program på: @Pivete.Senteret

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

%d bloggers like this: