Årsmøte 2023 LPP Vestfold og Telemark

Årsmøte 2023 LPP Vestfold og Telemark

Meld deg på via arrangementet i kalenderen her

Published by PIVETE Senteret

PIVETE Senteret er til for pårørende innen psykisk helse. Å være pårørende til en med psykisk sykdom kan være krevende å stå i over tid. For enkelte kan det også gi alvorlige konsekvenser; i arbeidslivet, i sosiale nettverket og følelsesmessig. Våre ansatte har erfaring i møte med disse vanskene. Vår hovedmålsetting er derfor å tilby pårørende innen psykisk helse ett sted bare for dem og hvor de kan møte andre som står i en liknende situasjon.

Leave a Reply