Å være pårørende til en med psykisk sykdom kan være krevende å stå i over tid. For enkelte kan det også gi alvorlige konsekvenser; i arbeidslivet, i sosiale nettverket og følelsesmessig.

Våre ansatte har erfaring i møte med disse vanskene. Vår hovedmålsetting er derfor å tilby pårørende inne psykisk helse ett sted bare for dem og hvor de kan møte andre som står i en liknende situasjon.

1.år med PIVETE Senteret

1.årsjubilete for PIVETE Senteret, inviterer vi pårørende, samarbeidspartnere og interesserte til åpen dag, onsdag 24.august. Servering av kaffe, kaker og bursdagspølser.

Kommende arrangementer

Kontakt Informasjon