Å være pårørende til en med psykisk sykdom kan være krevende å stå i over tid. For enkelte kan det også gi alvorlige konsekvenser; i arbeidslivet, i sosiale nettverket og følelsesmessig. Våre ansatte har erfaring i møte med disse vanskene. Vår hovedmålsetting er derfor å tilby pårørende inne psykisk helse ett sted bare for dem og hvor de kan møte andre som står i en liknende situasjon.

LPP Vestfold og Telemark styre 2022

LPP Vestfold og Telemarks nye styre for året 2022! 24.Mars holdte LPP Vestfold og Telemark årsmøte for året 2022. Styret for året 2021 takket for seg og ett nytt styre ble stemt frem.

Ny oppstart KIB-Kurs: Kurs i belastningsmestring

Velkommen til KIB-Kurs!
Kurs i belastningsmestring for deg som pårørende innen psykisk helse.

Belastninger over tid eller omfattende belastninger kan det føre til emosjonelle, fysiske og kognitive vansker.
Målet med kurset er å lære metoder og teknikker for bedre mestring under belastning.
Første kursdag, 8.mars. Kurset går over 10 ganger.

Kontakt Informasjon

Kommende arrangementer