Oppstart KIB-Kurs

Ny oppstart KIB- kurs i belastningsmestring for pårørende innen psykisk helse. Kurs i belastningsmestring