Åpning av Pårørendesenteret

Velkommen til Åpning 26 august😊  

Vi i LPP, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Vestfold og Telemark vil ønske velkommen til storåpning av ett helt nytt Pårørendesenter med lokasjon i Storgata 101, 3dje etasje med inngang fra Tordenskjoldsgate, Porsgrunn.

LPP Vestfold og Telemark har vært så heldige å fått bevilgninger fra Helsedirektoratet for å etablere ett senter for pårørende i fylket vårt, og selv om lokasjonen er i Porsgrunn vil vi være både i Vestfold og i Midt-Telemark for å tilby våre tjenester.

Alt for mange pårørende innen psykisk helse opplever selv å få helseutfordringer etter å stå i store belastninger gjennom år. Derfor er det så viktig å ha ett senter å gå til som kan tilby samtaler, selvhjelpsgrupper, kurs/opplæring og samtidig møte likepersoner som forstår utfordringene en står i til daglig.

Vi jobber også mot kommuner og helseforetak i fylket for å ytre pårørendes rettigheter og tilby ansatte veiledning i det å møte pårørende.

Vi håper dere vil komme å se hvem og hva vi er denne dagen!

Så sett av torsdag 26 august. Vi vil holde åpent hus fra kl 12.00 til kl 18.00 så alle som vil kan få mulighet til å se og høre mere om oss 😊

Program for dagen kommer 😊

Hjertelig velkommen!

Published by PIVETE Senteret

PIVETE Senteret - Pårørendesenteret for pårørende innen psykisk helse og rus

Leave a Reply