Samtalegruppe for søsken som pårørende

Samtalegruppe for søsken. PIVETE Senteret starter opp en selvhjelpsgruppe for deg som søsken til en som strever med psykiske vansker. Gruppen vil bli holdt på ettermiddagen.

Å være pårørende til søsken kan komme med problemstillinger og vansker som er særegen for denne gruppen. Å være pårørende til søsken kan både være fint, men også krevende. Søsken tar ofte på seg store ansvarsoppgaver i familien eller skygger banen for å unngå konflikter, eller for at de ikke skal komme i “veien” for at den som er syk. Under samtalegruppe for søsken ønsker vi at dere blir satt i fokus. Del opplevelser og gjensidig støtte sammen med likesinnede for å skape en bedre hverdag for deg selv, i de utfordringene som kommer med å være pårørende og søsken.

Hva er en samtalegruppe?
En samtalegruppe er en liten gruppe mennesker som møtes regelmessig for å håndtere utfordringer gjennom gjensidig hjelp og støtte. Mange synes det er godt å få snakke med noen utenom familie og venner. 
I gruppen kan deltakerne snakke med hverandre om tanker og følelser de har. Du lærer av egne og andres erfaringer ved å sette ord på det de opplever, og ved å lytte til hverandre. Gjennom samtalene vil du bli bedre kjent med deg selv, og hvor “skoen” trykker. Sakte, men sikkert finner du ut hva du må gjøre for å komme videre med dine problemer.

PÅMELDING OG MER INFORMASJON

Er du nysgjerrig og interessert i å delta i en samtalegruppe med andre pårørende?
Fyll ut skjemaet under og du vil bli kontaktet av en ansatt. Vi ønsker å hjelpe deg til å finne en samtalegruppe som kan passe deg og dine behov.

edit: En samtalegruppe for søsken går en dag i måneden . Se kalender som kommende dato

Kontaktinformasjon
Adresse: PIVETE Senteret, Storgata 10, 3921 Porsgrunn
Mail: trine@pivete.no

Published by PIVETE Senteret

PIVETE Senteret - Pårørendesenteret for pårørende innen psykisk helse og rus