LPP Vestfold og Telemark styre 2022

Hils på LPP Vestfold og Telemarks nye styre for året 2022!

24.Mars holdte LPP Vestfold og Telemark årsmøte for året 2022. Styret for året 2021 takket for seg og ett nytt styre ble stemt frem. Utfallet ble en gjeng med dyktige kvinner som alle har brukererfaring som pårørende. Det ble også stemt frem to vara medlemmer som bistår styret ved frafall.

Fra høyre ser du PIVETE representant Siv Cathrin Hellstad, PIVETE daglig leder Hanne Kristin Tuvnes, styreleder Anita Aniksdal, styremedlem Marit Sibille Skundberg, styremedlem Hannah Olsson og styremedlem Emilie Schäffer. Varamedlem Richard Madsen og varamedlem Geir Fallingen var ikke til stedet.

Onsdag 4.mai holdt det nye styret sitt første styremøtet ved PIVETE Senteret. Vi ønsker det nye styret lykke til med arbeidet.

Styret i LPP Vestfold og Telemark, 2022

Styreleder: Anita Aniksdal
Styremedlem: Emilie Schäffer
Styremedlem: Marit Sibille Skundberg
Styremedlem: Hannah Olsson
PIVETE representant: Siv Cathrin Hellstad

Vara: Richard Madsen
Vara: Geir Fallingen

Kontakt Informasjon

Mail LPP Vestfold og Telemark
vestfoldtelemark@lpp.no

Mail PIVETE Senteret
post@pivete.no

Hanne Kristin Tuvnes (Daglig leder PIVETE Senteret)
Tlf.: 94176030
E-post: hanne@pivete.no

Anita Aniksdal (Styreleder)
Tlf.: 93830380
E-post: ani-ani@online.no


Published by PIVETE Senteret

PIVETE Senteret - Pårørendesenteret for pårørende innen psykisk helse og rus